NO99 NO98 NO97 NO96 NO95 NO94.5 NO94 NO93.5 NO93 NO92.5 NO92 NO91 NO90 NO89.5 NO89 NO88 NO87 NO86.5 NO86 NO85.5 NO85 NO84 NO83.5 NO83 NO82.5 NO82 NO81.5 NO81 NO80.5 NO80 NO79 NO78.5 NO78 NO77.5 NO77 NO76.9 NO76.8 NO76.6 NO76 NO75 NO74 NO73 NO72 NO71 NO70.5 NO70 NO69 NO68 NO67 NO66.9 NO66.8 NO66.7 NO66 NO65 NO64.5 NO64 NO63 NO62 NO61 NO60 NO59,5 NO59 NO58 NO57 NO56 NO55 NO54 NO53,5 NO53 NO52,5 NO52 NO51 NO50 NO49 NO48 NO47 NO46,5 NO46 NO45 NO44
eng  /  esileht  /  login
Koostöö koolidega

Kaasaegse teatri ja kunsti loengud gümnaasiumile

Pakume loenguid kaasaegsest teatrist ja kunstist. Eelkõige võiks see olla sobilik ja huvitav gümnaasiumiklassidele. Loenguid pakume ka vene keeles.

Millest kõneleb kaasaegne teater? Millest kaasaegne kunst? Kuidas neid vaadata? Mida sealt otsida? Mida leida? Millised on uuemad arengud nüüdisaegses Euroopa teatris ja kunstis? Miks need meiega kõnelevad? Palju on räägitud Eestis sellest, et oskus lugeda nüüdisaegset kultuuri on napp.
Küsimus ei ole teooriates ja ideoloogiates, vaid lihtsas küsimuses: kuidas ma üldse peaksin seda kunstiteost vaatama?

Teater NO99 dramaturgid Eero Epner ja Laur Kaunissaare on valmis pidama 45-minutilise piltidega varustatud loengu nüüdisaegse teatri ja kunsti vaatamisest, tuues näiteid nii kaasaegsest Euroopast kui ka Eestist, sh Teater NO99 lavastustest.

Huvi korral palume kirjutada katlin@no99.ee või helistada 6688781.

 

Heategevuskampaania "Aitan lapsi"

Aitan Lapsi on üks suuremaid heategevuskampaaniad Eestis ning üks lihtsamaid võimalusi heategevuses osaleda.  Meil kõigil on võimalik annetada enam kui 140 pandipakendi automaadis üle Eesti vähekindlustatud lastele kultuurielamuste pakkumiseks.
Ligi pooltele pakendiautomaatidele Eestis on paigaldatud täiendav nupp, mida vajutades saab iga inimene laste toetuseks pandipakendi tagatisraha annetada. Annetaja ei pea tegema rahaülekannet vaid piisab pakendi tagastamisest.
Kogu annetatud raha läheb lastele teatrikülastuste ja transpordi tarbeks. Projektiga on tänaseks liitunud pea kõik Eestis tegutsevad teatriasutused, seega pääsevad lapsed teatrisse kõikjal Eestis. Abivajavate laste hulk ja kontaktid selgitatakse koostöös omavalitsuste ja lastega tegelevate organisatsioonidega.

Täpsem info kampaania kodulehelt www.aitanlapsi.ee

Taotlusvorm toetuse saamiseks samuti "Aitan lapsi" kodulehelt

Lisainfot saab ka meie aadressilt piletid@no99.ee või telefonilt 6688792.

 

Projekt "Teater maale"

Projekti eesmärgiks on parandada/edendada professionaalse teatrikunsti kättesaadavust Eesti maaregioonide elanikkonnale.

See tähendab ka maapiirkonna elanikele võimalust sõita statsionaarsesse teatrisse kohapeale. Selleks hüvitatakse osaliselt väljasõidukulud. Täpne info Kultuuriministeeriumi kodulehelt.

Lisainfot saab ka meie aadressilt piletid@no99.ee või telefonilt 660 5051