NO99 NO98 NO97 NO96 NO95 NO94.5 NO94 NO93.5 NO93 NO92.5 NO92 NO91 NO90 NO89.5 NO89 NO88 NO87 NO86.5 NO86 NO85.5 NO85 NO84 NO83.5 NO83 NO82.5 NO82 NO81.5 NO81 NO80.5 NO80 NO79 NO78.5 NO78 NO77.5 NO77 NO76.9 NO76.8 NO76.6 NO76 NO75 NO74 NO73 NO72 NO71 NO70.5 NO70 NO69 NO68 NO67 NO66.9 NO66.8 NO66.7 NO66 NO65 NO64.5 NO64 NO63 NO62 NO61 NO60 NO59,5 NO59 NO58 NO57 NO56 NO55 NO54 NO53,5 NO53 NO52,5 NO52 NO51 NO50 NO49 NO48 NO47 NO46,5 NO46 NO45 NO44
eng  /  esileht  /  login

Kajab vastu: Repliik vastuseks eelmises Sirbis kirjutanud Jaak Lõhmusele


Võib juhtuda, et filmikriitik ajab segi, kas ta käis teatris või kinos, ning siis ajakirjaniku rolli astudes unustab ka selle töö nõuded, millest esmane on viia end kurssi faktidega ja neid kontrollida. NO-teatri “Stalkeri” tõlkijana pean ütlema, et saksa lavastaja soovil on tõlge tehtud saksakeelse tõlke alusel, mida on tugevasti kärbitud. Kriitikul kõrvus kõlanud venekeelne filmitekst on paraku midagi muud. Vene algversiooniga polnud minul asja.

Olen harjunud oma töö eest vastutama ja leian, et Jaak Lõhmuse suulisele vabandusele peaks siiski lisanduma ka repliik väljaandes, mis osa oma tööst tegemata jätnud kriitiku õnge läks.

Mati Sirkel

 

Teatripoolsed selgitused

 

“Stalkeri” käsikirja tõlge tehti mitte vene, vaid saksa keelest. Säärane oli lavastaja soov, kes põhjendas end kolmel moel. Esiteks: ta soovis, et näitlejateni jõuaks võimalikult täpselt see keelepoeesia, mis temanigi. Teiseks: tema tööpõhimõte ei eelda tekstipõhist teatrit, s.t lavastusega töötavad inimesed peavad küll tekstis end koduselt tundma, kuid näitlejate ülesanne ei ole seda “pähe õppida” ja “ette kanda”. Seda enam, et lavastuse eesmärgiks ei olnud ju – ilmselgelt – filmi illustreerimine. Kolmandaks: see hõlbustas tunduvalt tööprotsessi. Olgu veel lisatud, et tõlget võrreldi ka “Stalkeri” subtiitritega. Ning olgu veel ka lisatud, et lavastuse algpõhjaks olnud käsikiri ning see, mida kõneldakse filmis, ongi selgelt äratuntavalt erinevad tekstid (millele on viidatud ka kavalehel).

Lugupidamisega  

NO99

Ilmunud ajalehes Sirp 5. mail 2006.